มิถุนายน 20, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
จ.ขอนแก่น ส่งช่างไฟฟ้าตำบล ลงพื้นที่ให้บริการ ปชช.ในพื้นที่ตนเอง หลังเรียนจบหลักสูตร

จ.ขอนแก่น ส่งช่างไฟฟ้าตำบล ลงพื้นที่ให้บริการ ปชช.ในพื้นที่ตนเอง หลังเรียนจบหลักสูตร

Header Ads
Header Ads
Header Ads

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เรียนจบหลักสูตร ไปปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน กฟภ.และราคาไม่แพง


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 ก.ย. ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 จ.ขอนแก่น ถนน มะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำ จ.ขอนแก่น ซึ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดการอบรมขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 60 คนที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งทุกคนจะได้รับมอบกล่องเครื่องมือช่าง รวมทั้งวุฒิบัตรฝีมือแรงงาน หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับการนำไปปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ช่างไฟฟ้าชุมชน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2563 รุ่นนี้จำนวน 60 คน จากนี้ไปจะลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลที่ตนเองนั้นรับผิดชอบตามาตรฐานของ กฟภ. เพื่อให้คนในชุมชนนั้นมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริกาของทีมช่างที่ผ่านการอบรมที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ กฟภ.แล้ว จะมั่นใจและอุ่นใจในการให้บริการด้านไฟฟ้าในด้านต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม เพราะทั้ง 60 คนนั้นได้จัดการฝึกอบรม ที่แยกเป็นหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างเดินสายไฟฟ้า ประจำชุมชน ที่มีระยะการฝึก 18 ชั่วโมง การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 และการเข้ารับการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ตามระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ”


นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ทีมช่างไฟฟ้าตำบลทุกคนที่ผ่านการอบรมชุดนี้ จะประสานการทำงานร่วมกันกับชุมชนและ กฟภ. โดยเฉพาะการเกิดสถานการณ์เร่งด่วนที่จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นจิตอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทั้งในบ้านเรือนของประชาชน รวมไปถึงวัด หรือในชุมชน ที่ปัจจุบันยังคงพบว่าสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าในเคหะสถานนั้นยังคงมีอายุการใช้งานที่นาน หรือบางจุดชำรุดเสียหายที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขทีมช่างก็จะเข้าไปแนะนำหรือให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน และในราคาที่เป็นธรรม เพราะในขณะนี้นั้นบางชุมชนยังคงขาดแคลนช่าง ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ทีมช่างที่ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานจะเป็นกำลังหลักที่สำคัญต่อการทำงานในระดับชุมชนในสาขาช่างไฟฟ้าต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads