ตุลาคม 28, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
ตรวจสถานบันเทิง!  กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น นักเที่ยวยังแน่น

ตรวจสถานบันเทิง! กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น นักเที่ยวยังแน่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่นออกตรวจสถานบริการในเขตจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10ก.ย.63 เวลา 20.00น. ภายใต้การอำนวยการโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,มอบหมายให้นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,นายกองตรีพิชัย วันตา ป้องกันจังหวัดขอนแก่น นาย ณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกาาด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติการกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบรูณาการจังหวัดขอนแก่น โดยบรูณาการ ฝ่ายปกครอง,กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น , ฝ่ายพลเรือน สมาชิก อส. ตำรวจ ทหาร จำนวน 50 คน ดำเนินการตรวจสถานบริการและสถาน

ประกอบการที่เปิดให้บริการโดยมีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ได้แก่
1.ร้านคีตศิลป์
2.ร้านอินเลิฟ ถนนเหล่านาดี
3.ร้านที่เดิม เวลาเดิม
4.ร้านอินเลิฟ ถนนบ้านกอก
5. ร้านบ้านพี่เบียร์ เป็นสถานที่ จังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่ง ปิดสถานประกอบการร้าน “บ้านพี่เบียร์” ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่4143/2561ลงวันที่10ส.ค.2561

ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads