มิถุนายน 20, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
หลังโควิดซา! “มทบ.23” เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1

หลังโควิดซา! “มทบ.23” เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1

Header Ads
Header Ads
Header Ads

มณฑลทหารบกที่ 23 จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23)ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.อ. คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พ.อ. คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

พ.อ. คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวว่าการจัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำผู้บังคับบัญชา ประดับเครื่องหมายผู้ช่วยครูฝึกทหารใหม่ มอบธงประจำหน่วยฝึก สร้างความภาคภูมิใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ สำหรับ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 รับรายงานตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 เข้ารับการฝึกฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน 165 นาย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 125 นาย และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40 นาย โดยเป็นผู้ร้องขอเข้ากองประจำการ ถึง 155 นาย จับสลาก 9 นาย และคนหลีกเลี่ยงขัดขืน จำนวน 1 นาย
ในการนี้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้กล่าวให้โอวาท และเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ทำการฝึกตามหลักสูตร แบบธรรมเนียมทหาร และปฏิบัติตามสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก อย่างเคร่งครัด โดย ผู้ฝึกทหารใหม่ และครูฝึกทหารใหม่ จะต้องดูแลทหารใหม่ อย่างใกล้ชิด จะต้องกิน อยู่ หลับนอน ร่วมกับทหารใหม่ตลอดห้วงหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้ง ได้เน้นย้ำให้ดูแลทหารใหม่ทั้งในด้านที่พักอาศัย ห้องน้ำ โรงประกอบเลี้ยง การประกอบอาหาร และชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆ ด้าน เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นญาติคนสำคัญของครอบครัว.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads