กันยายน 22, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
“หมู่บ้านไม่กลัวหนาว” มีน้ำพุร้อนให้อาบถึงบ้านตลอดมากว่า 17 ปี

“หมู่บ้านไม่กลัวหนาว” มีน้ำพุร้อนให้อาบถึงบ้านตลอดมากว่า 17 ปี

Header Ads
Header Ads
Header Ads

หมู่บ้านไม่กลัวหนาวกรรมการหมู่บ้านต่อน้ำพุร้อนผ่านท่อประปา ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรให้ชาวบ้า 147 หลังคาเรือนได้อาบน้ำอุ่นถึงในบ้านตลอดปีเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี โดยน้ำพุร้อนที่ไหลไปที่บ้านเรือนชาวบ้านจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 50-60 องศาชาวบ้านเปิดน้ำเย็นจากประปาหมู่บ้านผสมกับน้ำอุ่นใช้อาบและซักล้างถึงแม้ช่วงอากาศที่หมู่บ้านแห่งนี้จะหนาวเย็นเด็กๆและผู้สูงอายุที่นี่ก็ไม่หวั่นไหว

น้ำพุร้อน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่บ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านที่นี่ 147 หลังคาเรือนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุไม่หวั่นไหวต่อสภาพอากาศไม่ว่าจะหนาวเย็นขนาดไหนเนื่องจากกรรมการหมู่บ้านได้นำท่อประปามาต่อกับบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่อยู่เชิงเขาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านแล้ววางท่อมาตามชายป่าระยะทางยาว 1 กิโลเมตรทำเป็นประปาหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอุ่นตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะใช้อาบหรือซักล้าง ซึ่งชาวบ้านที่นี่เวลาอาบน้ำส่วนใหญ่จะไม่นิยมถูสบู่เนื่องจากอาบน้ำร้อนจากน้ำพุร้อนจะรู้สึกสะอาดสดชื่นไม่เหนียวตัว

อาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads