กันยายน 22, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
“อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์” พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

“อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์” พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Header Ads
Header Ads
Header Ads

“อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์” พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่หอประชุมหอประชุมชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งยังเป็นการเทิดทูนพระคุณพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่ทีต่อ ครอบครัวและสังคมสำหรับพ่อตัวอย่างแห่งชาติส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้แก่ นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์

ประวัติครอบครัว   นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ จบนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สมรสกับ นางเจนจิรา หงส์พูนพิพัฒน์ จบคณะบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยมีบุตร-ธิดา 3 คน 1.นายอภิรัฐ หงส์พูนพิพัฒน์ จบคณะมนุษย์ศาสตร์เอกภาษาอักกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.นางสาวจิดาภา หงส์พูนพิพัฒน์ จบคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจิรายุ หงส์พูนพิพัฒน์ กำลังศึกษาระดับปริณญาตรี โดยเปิดทำธุรกิจในนาม บริษัทสหชัยอลูมินั่มอัลลอย(1982)จำกัด เป็นการให้บริการด้านงานช่างศิลป/ฝีมือ ด้านงาน กระกจ-อลูมิเนียม สแตนเลสและงานหล่อประติมากรรมเสาไฟอัลลอย ชึ่งทำธุรกิจมายาวนานกว่า36ปี..ถือว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ประสพความสำเร็จในการทำธุรกิจ

สถานะทางสังคม-คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น-ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง-ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค4รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2562 ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเป็นอย่างสูง ในชีวิตการทำธุรกิจมากว่า36ปึ ด้วยความมุมานะ อุสาหะซื่อสัตย์ถือว่าเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จของการทำธุรกิจและครอบครัว อีกทั้งมีจิตรสำนึกในการคืนกำไรให้สังคมชาวขอนแก่น โดยการเชื่อมโยงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดการพัฒนาเมืองไปสู่ KhonKaen Smart City ในทุกมิติ ในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นปีบริหาร2559-2561จนเป็นที่ยอมรับในสังคมชาวขอนแก่นอย่างกว้างขวางจากอดีตถึงปัจจุบัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads