พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
กฟก.สาขาขอนแก่น จัดแผนงานและกิจกรรมการปฏิบัติงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ขอนแก่น

กฟก.สาขาขอนแก่น จัดแผนงานและกิจกรรมการปฏิบัติงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ขอนแก่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 ส.ค.ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ หัวหน้าสำนักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกร พนักงานอาวุโสและลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไปร่วมประชุม


ดร.สมยงค์ กล่าวว่า ในที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องแผนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เสียงส่วนมากมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ที่นำเสนอต่อเนื่องจากเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการร่วมคิดและร่วมทำของอนุกรรมการภาค อนุกรรมการจังหวัด และพนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด โดยกรอบงบประมาณที่นำเสนอประมาณ50,000 บาท โดยสามารถจำแนกแผนงานและกิจกรรมการปฏิบัติงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ส่งหนังสือจดหมายประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรจำนวน 891 องค์กร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทินายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานองค์กร สถานีวิทยุและสื่อมวลชน แจ้งให้เกษตรกรทราบ


ดร.สมยงค์ กล่าวด้วยว่าขั้นตอนต่อจากนั้นได้ให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลองค์กรเกษตรกรระดับอำเภอดำเนินการตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนด ให้ทีมงานพิมพ์แบบฟอร์ม จากระบบโปรแกรมฐานข้อมูลตามรายชื่อองค์กรเกษตรกร ทะเบียนองค์กร หรือเมื่อเกษตรกรมายืนยัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม องค์กรเกษตรกร อ.อุบลรัตน์อ.เขาสวนกวาง จัดที่ อ.อุบลรัตน์ วันที่ 24 ส.ค.องค์กรเกษตรกร อ.กระนวน อ.ซำสูง จัดที่อ.น้ำพอง วันที่ 25 ส.ค.องค์กรเกษตรกร อ.เมืองขอนแก่น อ.พระยืนยัน จัดที่ อ.เมืองขอนแก่น วันที่ 26 ส.ค.องค์กรเกษตรกร อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ จัดที่ อ.หนองเรือ วันที่ 27 ส.ค.องค์กรเกษตรกร อ.ภูเวียงเก่า อ.หนองนาคำจัดที่ อ.ภูเวียง วันที่ 28 สิงหาคม องค์กรเกษตรกร อ.ชุมแพ อ.ภูผาม่าน อ.สีชมพู จัดที่อ.ชุมแพ วันที่ 1 ก.ย. องค์กรเกษตรกร อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ จัดที่ อำเภอแวงน้อย วันที่ 2 ก.ย.องค์กรเกษตรกร อ.พล อ.หนองสองห้อง อ.เปลือยน้อย จัดที่ อบต.หนองแวงโสกพระ วันที่ 3 ก.ย. องค์กรเกษตรกร อ.ชนบท อ.มัญจา อ.โคกโพธิ์ไชย จัดที่ อ.ชนบทและวันที่ 4 ก.ย.องค์กรเกษตรกร อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ อ.โนนศิลา จัดที่อ.บ้านไผ่


ดร.สมยงค์ กล่าวอีกว่าต่อจากนั้นทาง กฟก.นำเสนอให้อนุกรรมการโครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผนและโครงการ 10 โครงการ อีกทั้งนำเสนอให้คณะอนุกรรมการโครงการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทั้งนำองค์กรเกษตรกรโครงการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อดำเนินการ ต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดประชุมเพื่อพิจารณาผลของโครงการปรับปรุงข้อมูลตามมติที่ประชุมและนำเสนอส่งข้อมูลรายงานผลสำเร็จ สํานักฟื้นฟู/เลขาธิการ.

 32,910 total views,  1 views today

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads