มิถุนายน 20, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
“อันดับที่ 18 ของโลก” เด็ก ม.6 รร.ขอนแก่นวิทฯ รับทุนเรียนมหาลัยฯ อันดับ 1 ของแคนาดา

“อันดับที่ 18 ของโลก” เด็ก ม.6 รร.ขอนแก่นวิทฯ รับทุนเรียนมหาลัยฯ อันดับ 1 ของแคนาดา

Header Ads
Header Ads
Header Ads

“อัศวิน”ม.6 ( EP)รร.ขอนแก่นวิทย์ รับทุนจำนวนเต็มศึกษาต่อที่ The University of Toronto มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของ แคนาดาและ อันดับที่ 18 ของโลก

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นได้รับรายงาน จาก ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ว่านายอัศวิน (น้องซูกัส) ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ (ซูกัส) ม.6/20 EPKKW  ได้รับทุนจำนวนเต็ม Lester B. Pearson International Scholarship(Full Ride Scholarship)เพื่อศึกษาต่อที่ The University of Toronto  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของ แคนาดาและ อันดับที่ 18 ของโลก ทุนนี้เป็น  Merit-Based Scholarship(ทุนสำหรับนักเรียนที่มีกิจกรรมและการเรียนที่โดดเด่น)และทุนนี้ครอบคลุม ค่าเทอม ค่าที่พักอาศัย ค่าหนังสือ และอื่นๆ ในทุกๆปีจะมีนักเรียนจากทั่วโลกเพียง 37 คนที่ได้รับทุนนี้

 


ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่านับว่าเป็นข่าวดีมากๆ ของน้องซูกัส ได้รับทุนที่ครอบคลุมทุกอย่าง ถ้าคิดเป็นเงินแล้ว 4 ปีเรียนฟรีทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต มีค่าจำนวนมหาศาลมาก ที่ประเทศไทย เคยมีแค่เพียง 2 โรงเรียนที่เคยมีเด็กได้ทุนนี้คือรร. บางกอกพัฒนา และ Nist International School โดยทางมหาวิทยาลัยโตรอนโต มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศแคนาดา ให้เราเสนอนักเรียนได้ ปีละ 1 คน ซึ่งในปีหน้าจะส่งน้องโบนัส เด็กเก่งอีกคน ที่สอบไอเอล คะแนนสูงระดับ8

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads