มิถุนายน 20, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
มข. แจง! สถานที่ “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19พร้อมแล้ว” แนะ ปชช. ต้องป้องกันตัวเองการ์ดอย่าตก

มข. แจง! สถานที่ “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19พร้อมแล้ว” แนะ ปชช. ต้องป้องกันตัวเองการ์ดอย่าตก

Header Ads
Header Ads
Header Ads

มข. เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ให้กับ ปชช.บุคลากร นร.และนักศึกษา

อธิการ ฯมข. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งจัดทำแผนการฉีดวัคซีนฯ การสื่อสารให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 และ ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)โดยมีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม คณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะเลขานุการที่ประชุม

 


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าในที่ประชุม ได้มีการกำหนดแนวทางร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชน บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการจัดทำแผนการฉีดวัคซีนฯ การสื่อสารให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมการสำหรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษกให้กับประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายให้เกิด Herd Immunity ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องฉีดให้ได้มากกว่าร้อยละ70 ของบุคลากรและนักศึกษา ในรอบแรกจะฉีดระหว่างวันที่ 7-24 มิถุนายน 2564 นอกจากบุคลากรและนักศึกษาแล้ว ยังรวมถึงบุคลากรเกษียณ และครอบครัวของบุคลากรทุกท่าน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads