พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
ผวจ.ขอนแก่น ผุดเปิดทางน้ำ-ทำแก้มลิง “ฝนตกตุนน้ำ หน้าแล้งมีน้ำใช้”

ผวจ.ขอนแก่น ผุดเปิดทางน้ำ-ทำแก้มลิง “ฝนตกตุนน้ำ หน้าแล้งมีน้ำใช้”

Header Ads
Header Ads
Header Ads

*กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.* ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเปิดทางน้ำ การพร่องน้ำเพื่อทำเป็นแก้มลิงรับน้ำช่วงหน้าหน้าฝน
***************************************

จังหวัดขอนแก่น เปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 พร้อมรับมือผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุดผู้ป่วยโควิดรักษาหายแล้ว 182 ราย ที่โรงพยาบาลสนามขอนแก่น 2 (พุทธมณฑลอีสาน) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พันเอก สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายทหาร) , นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามขอนแก่น 2 ร่วมกันเปิด โรงพยาบาลสนามขอนแก่น 2 (พุทธมณฑลอีสาน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามแผนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ในการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ขอนแก่นมียอดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 21 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมของการระบาดระลอกใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 412 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายขาดจากอาการแล้ว 182 ราย ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยที่ยังคงเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 230 ราย ขณะที่ โรงพยาบาลสนามขอนแก่น 1 (หอพัก 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ซึ่งมีทั้งสิ้น 258 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยซึ่งเข้ารับการรักษาเพียง 38 ราย ยังคงสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้อีกตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด“ การเปิดโรงพยาบาลสนามขอนแก่น 2 ในวันนี้เป็นการเริ่มต้นแผนการดำเนินงานที่จะต้องมองภาพรวมในทุกมิติ ซึ่งหากจำนวนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามขอนแก่น 1 มีจำนวนมากถึงร้อยละ 70 ของปริมาณเตียง การบริหารจัดการผู้ป่วย ในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อยจะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสนาม 2 ทันที ซึ่งขณะนี้ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลสิรินธร ได้เข้ามาประจำการในพื้นที่แล้ว รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ถูกลำเลียงมาจากโรงพยาบาลเครือข่ายและ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันทีหากพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มใหญ่ หรือตามแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กำหนด”ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโรงพยาบาลสนามขอนแก่น 2 (พุทธมณฑลอีสาน) มีจำนวนทั้งสิ้น 240 เตียง ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนั้น คณะทำงานได้ลงพื้นที่ทำประชาคมและทำความเข้าใจกับคนในชุมชนถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการน้ำเสียและขยะติดเชื้อ รวมทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งทุกขั้นตอนได้ดำเนินงานตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมทั้งหมดอย่างเข้มงวด

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads