พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
DITP เปิดรับผู้ประกอบการอีสาน เพิ่มมาตรฐานสินค้าไทย ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่เวทีส่งออกระดับโลก

DITP เปิดรับผู้ประกอบการอีสาน เพิ่มมาตรฐานสินค้าไทย ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่เวทีส่งออกระดับโลก

Header Ads
Header Ads
Header Ads

DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มมาตรฐานสินค้าไทย
ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่เวทีส่งออกระดับโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผนึกกำลังผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐาน และผลักดัน ให้สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเเรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP/SMEs กลุ่มอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้าอุปโภคและบริโภคที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโลโก้/สัญลักษณ์ พัฒนาด้านสิ่งพิมพ์หรือพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนพรัตน์ โชติกไพศาล (ผู้ประสานงาน) หมายเลขโทรศัพท์ 086-609-1565 , 02-961-2426-8 ต่อ 11 หรือ e-mail : designex.project@gmail.com

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads