พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
ขอนแก่นเข้ม! ตบเท้าป้องกันโควิด19 จัดชุดหมอลงพื้นที่ แนะปฏิบัติตัวการ์ดอย่าตก

ขอนแก่นเข้ม! ตบเท้าป้องกันโควิด19 จัดชุดหมอลงพื้นที่ แนะปฏิบัติตัวการ์ดอย่าตก

Header Ads
Header Ads
Header Ads

รพ.ค่ายศรีพัชรินทร จัดชุดหมอเดินเท้า ดูแล ช่วยเหลือ และเน้นย้ำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 11.00.น.วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พล.ต. สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี เสนาธิการกรมทหารราบที่ 13/ ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ให้การต้อนรับ

 

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวเน้นย้ำตามนโยบายสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ สิทธิต่างๆ ที่ทหารกองประจำการจะได้รับ การตรวจเลือกฯ จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการตรวจเลือกฯ ปี 2564 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับทหารกองเกินที่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ รวมทั้ง พี่ น้อง ประชาชน ที่เดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน โดยได้กำชับและเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid- 19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมของทหารกองเกินที่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ และประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 23 ได้จัดชุดหมอเดินเท้าจาก โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือ และเน้นย้ำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.มทบ.23) “ขุนภักดี 23” ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ การร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สิทธิต่างๆ ที่ทหารกองประจำการจะได้รับ รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads