เมษายน 11, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
แห่สมัครเข้า “รร.อนุบาลขอนแก่น” ล้นโคว์ต้า! ผู้ปกครองลุ้นตัวโก่ง “จับฉลากให้ลูกหลานได้เข้าเรียน”

แห่สมัครเข้า “รร.อนุบาลขอนแก่น” ล้นโคว์ต้า! ผู้ปกครองลุ้นตัวโก่ง “จับฉลากให้ลูกหลานได้เข้าเรียน”

Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผู้ปกครองทั่วภาคอีสาน แห่!พาลูกหลานจับฉลากเข้าอนุบาล 2 รร.อนุบาลขอนแก่น

ผู้ปกครองทั่วภาคอีสานแห่พาบุตรหลานเสี่ยงจับสลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลยอดฮิต “โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น” เผยยื่นสมัครทั้งหมด 611 คน แต่รับได้เพียง 210 คน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2564 ที่อาคารเอนกประสงค์ รร.อนุบาลขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น ผู้ปกครองทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำบุตรหลานเข้าร่วมจับฉลากเข้าชั้นอนุบาล 2 ในการนี้ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในการจับฉลาก โดยมีนายศุภสิน ภูศรีโสม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น,นายศักดา มุสิกวัน, นายศุภวัฒน์ อินทรกําแหง รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น บอร์ดบริหาร รร.ตลอดจน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตัวแทนจากป.ป.ช.ภาค 4 และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน กว่า 1,000 คน

ดร.ภูมิพันธ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า เด็กนักเรียนของ รร.อนุบาลขอนแก่น เก่งทุกคน สอดคล้องกับ ปรัชญาของโรงเรียน ที่ว่า ปัญญาเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำทักษะการคิด ดวงจิตมีสุนทรียภาพ อัตลักษณ์ คือความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้นการศึกษาให้ความสำคัญกับบุตรหลานตั้งแต่ระดับอนุบาลจึงมีความสำคัญมาก ถามว่ามีการแข่งขันสูงไหม ตอบเลยว่ามีการแข่งขันสูงมาก การจัดการศึกษานั้นทาง สพป.ขอนแก่นเขต 1 เราไม่ได้เน้นเฉพาะด้านความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเดียว แต่จะเน้นในด้านของการคิดเป็น ทำเป็น โดยผ่านทางกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้น

ดร.ภูมิพันธ กล่าวอีกว่า ต้องขอชื่นชมคุณครู ที่ให้ความสนใจ ในการจัดเรียนการสอนโดยเน้นครอบคลุมทั้งด้านเก่ง ดี มีสุข ต้องขอชื่นชมผอ.สุเวศย์ พร้อมทีมบริหารและคุณครูทุกคน ที่ผลจากการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ ทำให้อนุบาลขอนแก่น เป็นที่หนึ่งมาแล้ว 8 ปี ที่ได้คะแนนเต็ม100 ผลการสอบ O-net ไม่ต่ำกว่า 20 คนทุกปี ทำให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชั้นนำ ระดับประเทศ ส่วนเด็กที่จับฉลากแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่ายังมีโรงเรียนคู่ขนานที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนเช่นเดียวกันกับรร.อนุบาลขอนแก่น นั่นคือ รร.สนามบิน ที่มีการสอนทั้งหลักสูตรปกติและพิเศษคือหลักสูตร EP และหลักสูตรภาษาจีน เช่นเดียวกัน อีกทั้งมีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถเหมือนกันทุกประการ

ด้าน นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า รร.อนุบาลขอนแก่น สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต.1 ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ปกครองทั่วภาคอีสาน มาซื้อใบสมัครกันจำนวนมาก แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 611 คน รับนักเรียนได้ 210 คน เป็นเด็กในเขตพื้นที่บริการ 9 คน เข้าเรียนโดยไม่จับฉลากตามนโยบายของรัฐ และเด็กเงื่อนไขพิเศษคือบุตรข้าราชการครูในรร.ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จึงเหลือจำนวนเด็กที่ทางโรงเรียนสามารถรับเด็กจากการจับฉลากในครั้งนี้ 196 คน แบ่งเป็นเด็กผู้ชาย 100 คน และเด็กผู้หญิง 96 คน ในครั้งนี้ทางโรงเรียน มีการเตรียมม้วนกระดาษ ที่จะจับไว้ครบตามจำนวนเด็กที่มาสมัคร ตลอดจนภาชนะโปร่งใส ไว้บรรจุกระดาษ โดยเน้นความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

 

นายสุเวศย์ กล่าวอีกว่า รร.อนุบาลขอนแก่น สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้มีการรับสมัครเด็กเข้าเรียนต่อในระดับชั้น อนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค.58 – วันที่ 16 พ.ค.59 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ปกครอง ส่วนมากมาจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาซื้อใบสมัครกันจำนวนมาก แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 611 คน ปีนี้รับจำนวน 210 คน เป็นเด็กในเขต พื้นที่บริการ 9 คน เด็กเงื่อนไขพิเศษ 5 คน เหลือจำวนที่ต้องจับฉลาก 196 คน โดยใช้วิธีจับฉลาก ซึ่งทางโรงเรียนมีการเตรียมม้วนกระดาษใส่บัตรที่ได้และไม่ได้เท่าจำนวนผู้มาสมัครนำใส่ตลับสีฟ้า บรรจุลงกล่องใสแยกหญิงชาย โดยเชิญผปค.ขึ้นบนเวทีมาทำหน้าที่ตรวจสอบตัดตลับฉลากลงกล่องโดยตนเองแล้วคนให้เข้ากัน

 

ส่วน ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า รร.อนุบาลขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่ระดับจังหวัด หากแต่ดังในระดับประเทศด้วย เพราะในปีที่ผ่านมาสามารถสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม 100 เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย มาแล้วดังนั้นในการที่จะมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อที่ รร.อนุบาลขอนแก่น กันเป็นจำนวนมากจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ส่วนเด็กที่พลาดการจับฉลากในครั้งนี้ ก็สามารถหาสถานที่เรียน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้อีกหลายโรงเรียนที่มีความสามารถในด้านการเรียนการสอนได้ดีเหมือนกัน

 

นางประภาพร พรหมเสง อาชีพแม่บ้าน ราษฎร ต.อุ่มเม้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มารดา ด.ญ.เมธิณี สมสีมี ที่ดวงดีสามารถจับฉลากได้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ลูกสาวจับฉลากได้ในครั้งนี้ เพราะมีความเชื่อถือในชื่อเสียงและการเรียนการสอน ของ รร.อนุบาลขอนแก่น เป็นที่กล่าวขานกันนานมา รู้สึกดีใจมาก ที่จับฉลากได้ เพราะว่าไม่ต้องไปหาที่เรียนในโรงเรียนเอกชน ที่มีชื่อเสียง และเสียค่าเทอมที่แพง ตนเอง ทราบข่าวการสมัครจากการบอกต่อกันมา จึงมาสมัครเรียนที่นี่ ด้วยคาดหวังว่าอนาคตลูกสาวของตนคงศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดได้ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads