พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
มะม่วงล้นตลาด! “จังหวัดขอนแก่น จับมือ เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปฯ” ส่งธงฟ้าทั่วประเทศ

มะม่วงล้นตลาด! “จังหวัดขอนแก่น จับมือ เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปฯ” ส่งธงฟ้าทั่วประเทศ

Header Ads
Header Ads
Header Ads

จังหวัดขอนแก่น MOU ขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่นล่วงหน้า ให้บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมส่งให้ร้านธงฟ้าทั่วประเทศ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการลงนามเอกสารข้อตกลงจะซื้อจะขายสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่น ล่วงหน้า ระหว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก กับ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนา Application “ธงฟ้าขายดี” ที่คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดขอนแก่น (เซลล์แมนจังหวัดขอนแก่น) จัดขึ้น เพื่อหาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่น ที่มีการเพาะปลูกอยู่ประมาณ 1,219 ไร่ ให้มีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน บน Application “ธงฟ้าขายดี” เป็นการสร้างความมั่นใจ ด้านการตลาด ภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด และภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต


โดยในปี 2564 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่น ออกสู่ท้องตลาด ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ประมาณ 400 – 480 ตัน ซึ่งเบื้องต้นทาง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะรับซื้อจำนวน 30 ตัน โดยใช้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย วิ่งส่งร้านธงฟ้าทั่วประเทศ โดยมั่นใจว่าด้วยลักษณะเด่นเฉพาะตัว ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่น ที่มีลักษณะทรงผลรี เปลือกผิวบาง ปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนทราย ส่งผลให้เมื่อสุกผิวมีสีเหลืองทอง เนื้อในสีเหลืองทองเข้ม ไม่มีเสี้ยน เมื่อสุกรสหวานหอม จะทำให้เป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายของประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการค้าและจัดหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัด ยังเตรียมหาช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ บน Application “ธงฟ้าขายดี” เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท น้ำตาลทราย ข้าวสาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้แก่ร้านธงฟ้าทั่วประเทศในราคาถูกอีกด้วย

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads