สิงหาคม 09, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Breaking News

วัดป่าพุทธญาณรังษีผุดไอเดียวเจ๋ง “ปลูกข้าวนาบุญ’ปี 3” ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนวิถีการทำนาดั้งเดิม มรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

“การลงแขกดำนา” เป็นการคงไว้ซึ่งวิถีของคนชนบท วัดป่าพุทธญาณรังษี เป็นวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ ในตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับญาติธรรมในชุมชนจัดกิจกรรมลงแขก “ปลูกข้าวนาบุญ’ปี3” โดยกิจกรรมนี้พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมมวฑฒโน เลขานุการวัดป่าพุทธญาณรังษี ให้เหตุผลว่า แปลงข้าวนาบุญ บนพื้นที่ 3 ไร่ของทางวัดแห่งนี้ ได้จัดทำขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วเพื่อการจัดสรรพื้นที่ให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างคลังอาหารไว้ในเขตตัวเอง ด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยปีนี้ได้ลงแขกปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการปลูกข้าวของทางวัดนั้นปลอดภัยจากสารเคมี 100% ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตแล้ว ทางวัดจะนำมาจำหน่ายเพื่อนำไปเป็นทุนในการปลูกข้าวในปีถัดไป รวมทั้งเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สนองพระราชดำริในองค์สมเด็จพระสังฆราช ควบคู่กับการนำเอาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ประจำถิ่นมาผสมผสาน สืบทอดและสืบสานประเพณีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีสานให้ยังคงอยู่เช่นนี้สืบไป

86,600 total views, 1 views today

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *