พฤศจิกายน 29, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News
วัดป่าพุทธญาณรังษีผุดไอเดียวเจ๋ง “ปลูกข้าวนาบุญ’ปี 3” ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนวิถีการทำนาดั้งเดิม มรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

วัดป่าพุทธญาณรังษีผุดไอเดียวเจ๋ง “ปลูกข้าวนาบุญ’ปี 3” ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนวิถีการทำนาดั้งเดิม มรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

“การลงแขกดำนา” เป็นการคงไว้ซึ่งวิถีของคนชนบท วัดป่าพุทธญาณรังษี เป็นวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ ในตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับญาติธรรมในชุมชนจัดกิจกรรมลงแขก “ปลูกข้าวนาบุญ’ปี3” โดยกิจกรรมนี้พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมมวฑฒโน เลขานุการวัดป่าพุทธญาณรังษี ให้เหตุผลว่า แปลงข้าวนาบุญ บนพื้นที่ 3 ไร่ของทางวัดแห่งนี้ ได้จัดทำขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วเพื่อการจัดสรรพื้นที่ให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างคลังอาหารไว้ในเขตตัวเอง ด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยปีนี้ได้ลงแขกปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการปลูกข้าวของทางวัดนั้นปลอดภัยจากสารเคมี 100% ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตแล้ว ทางวัดจะนำมาจำหน่ายเพื่อนำไปเป็นทุนในการปลูกข้าวในปีถัดไป รวมทั้งเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สนองพระราชดำริในองค์สมเด็จพระสังฆราช ควบคู่กับการนำเอาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ประจำถิ่นมาผสมผสาน สืบทอดและสืบสานประเพณีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีสานให้ยังคงอยู่เช่นนี้สืบไป

 86,659 total views,  1 views today

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads