พฤศจิกายน 29, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News
“สสว.” จับมือ มรภ.สวนสุนันทา ติดปีก SME สู่ตลาดออนไลน์จีน

“สสว.” จับมือ มรภ.สวนสุนันทา ติดปีก SME สู่ตลาดออนไลน์จีน

Header Ads
Header Ads
Header Ads


สสว. เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อเชื่อมโยงการค้าออนไลน์สู่สากล Selling to China & China e-Landscape with real check-list for SMEs Thai เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเอสเอ็มอี และเชื่อมโยงการค้าออนไลน์ สู่สากล ผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของจีน ตั้งเป้าสามารถผลักดันเอสเอ็มอีจาก ทั่วประเทศ นำสินค้าขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce จนี สร้างยอดขายไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ก.ค.ที่ ห้องคอนเวนชั่น 1- 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Selling to China & China e-Landscape with real check-list for SMEs Thai” โดยงานสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงการค้าออนไลน์สู่สากล ภายใต้โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital marketing ปี 2563 ซึ่งจัดโดย สสว.และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา เพื่อผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยมี นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และผู้ประกอบการ 150 คน ร่วมการสัมมนา


นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สสว. ได้ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยผ่าน แพลตฟอร์มชั้นน าต่างๆ ทั้ง Lazada Shopee Lnwshop หรือ Social commerce อย่าง Facebook หรือ Line โดยนับตั้งแต่ปี 2560-2562 มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์แล้ว กว่า 170,000 ราย


นายวีระพงศ์ ผอ.สสว. กล่าวอีกว่า ในปี 2563 นี้ สสว. มุ่งหวังในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและเชื่อมโยงการค้า ออนไลน์สู่สากล โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ Cross border e-Commerce ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตลาด e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce จีน อย่าง TaoBao Tmal Tencent เป็นต้น


นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเสริมว่าภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสว.จะท าการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยพิจารณาจากศักยภาพของสินค้ามุ่งเน้น สินค้าที่มีมาตรฐาน มีกำลังการผลิตเพียงพอ รวมทั้งผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดสากล และสามารถดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ ได้ตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม e-commerce จีน โดยจะทยอยน าสินค้า ขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce จีน เพื่อสร้างรายได้และเป็นการเปิดตลาดใหม่ในระดับโลกให้กับสินค้าของ ผู้ประกอบการไทยต่อไป โดยคาดว่าจะมียอดขายไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท

รศ.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา

ด้าน รศ.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา หน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการดังกล่าว เผยว่า การอบรมรมปีนี้ กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มีผู้เชี่ยวชาญให้ คำปรึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ การนำสินค้าขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม e-marketplace จีน

โดยในปีนี้ ได้ยกระดับกระบวนการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้น จากเดิมใช้ระยะเวลาการอบรม Workshop เพียง 2 วัน เป็น 4 วัน ซึ่งจะเน้นไปยังกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยจัดให้มีการรีวิวสินค้าโดย KOL (Key Opinion Leader) การเข้าร่วม แคมเปญโปรโมชันของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างการรับรู้แก่ลูกค้าชาวจีน โดยคาดหวังว่าจะสามารถผลักดัน ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ให้สามารถนำ สินค้าขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce จีน


“โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing เป็นการดำเนินงานโดย สสว. โดยจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing อย่างต่อเนื่อง ทั่วประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซด์ www.smeonline.info และที่ Facebook : Smeonline by OSMEP “นายวีระพงศ์ พูด

 54,527 total views,  1 views today

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads