พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
กฟผ.เตือน! เผาไร่อัอยใกล้แนวสายส่งฯ ผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา

กฟผ.เตือน! เผาไร่อัอยใกล้แนวสายส่งฯ ผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายชุมพล สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาสายส่ง (กสอ-ส.), นายคมกฤษ ศรีสุดา วิศวกรระดับ 10 กสอ-ส., นายยุทธชัย ทิพวงศา วิศวกรระดับ 10 กสอ-ส., นายณพงศ์ แผ้วพลสง หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 1 (หสอ1-ส.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน อปอ. เข้าพบ นางวาสนา สนทองร รองผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง นายสมหวัง เดชวีระพาณิชย์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตไฟฟ้า โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น, นายสมชาย จันทร์เศรษฐี ผู้อำนวยการด้านโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลในการประชาสัมพันธ์แก่เจ้าของไร่อ้อยงดเผาไร่อ้อย

พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบจากการเผาไร่อ้อยใกล้หรือใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากจะส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. และผู้ทำการเผาต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนของโรงงานน้ำตาลทั้ง 2 แห่งเป็นอย่างดี .

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads