พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
มอบถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดเตียง 32 ราย หวังสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย

มอบถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดเตียง 32 ราย หวังสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย

Header Ads
Header Ads
Header Ads

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมบ้านช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ อำเภอน้ำพอง โดยมีคณะสงฆ์วัดป่าพุทธญาณรังษี ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น (พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร ,ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธัมมวัฑฒโน (ภูมิรัง) รองเจ้าอาวาสวัดป่า พุทธญาณรังษี) นางสายวสันต์ ลีเขาสูง นายกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง รวมทั้งกลุ่มจักรยานคนจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิด สาหรับโครงการนีได้รับการสนับสนุนเงินและถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ กลุ่มเป้าหมายจากคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ วัดป่าพุทธญาณรังษี

จากนั้น นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยคณะดังกล่าวได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบเงิน พร้อมถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง จำนวน 32 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสร้างขวัญ กาลังใจให้แก่บุคคลดังกล่าว ในการใช้ชีวิตในสังคม จนกระทั่งถึงเวลา 18.30 น. การดำเนินการตามโครงการจึงแล้วเสร็จ

 25,627 total views,  1 views today

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads