มิถุนายน 20, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
ห่วงใย! “กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น หารือ คณะแพทย์ มข.” จัดซื้อวัคซีน covid -19 ให้พอกับ ปชช. เขตเทศบาลนครขอนแก่น กว่า 110,000 คน

ห่วงใย! “กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น หารือ คณะแพทย์ มข.” จัดซื้อวัคซีน covid -19 ให้พอกับ ปชช. เขตเทศบาลนครขอนแก่น กว่า 110,000 คน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ ห้องรับรอง ชั้น 6 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ และ สมาชิกกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น เข้าพบ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อหารือแนวทางในการจัดซื้อวัคซีน covid -19 ด้วยงบประมาณของท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการฉีดวัคซีนจากภาครัฐ เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กว่า 110,000 คน


นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ กล่าวว่าเบื้องต้นการหารือร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.สนับสนุนแนวคิดในการจัดซื้อและการฉีดวัคซีน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้ให้ ข้อมูล ข้อคิด แนวทาง ในการดำเนินการ และงบประมาณ (ประมาณ 180ล้านบาท) โดย นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นำเสนอ แนวทาง 2 แนวทาง คือ 1. ท้องถิ่นทำการจัดซื้อผ่านกระทรวงสาธารณสุข ตามชนิด และราคาที่กระทรวงได้กำหนดให้นำมาใช้ในประเทศไทย


2. ท้องถิ่นทำการจัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาล , บุคคลากรทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ เพิ่อกำหนดชนิดและรูปแบบ ของวัคซีนที่จะใช้ และ ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
นายธีระศักดิ์ กล่าวด้วยว่าสำหรับข้อมูลชนิดของวัคซีน 1. วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอเอ็นวัคซีน (mRNA) ซึ่งได้จากสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอจากเชื้อไวรัส เมื่อคนได้รับวัคซีนเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันชนิดแอนติบอดีที่ช่วยต่อสู้กับไวรัสได้


2. วัคซีนชนิด Viral Vector เป็นการใช้ไวรัสที่ทำให้อ่อนลงแล้วไม่ทำให้เกิดโรค มาตัดต่อใส่สารพันธุกรรมของ coronavirus เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ยกตัวอย่างวัคซีนที่ใช้วิธีนี้ เช่น วัคซีนอีโบล่า
3. วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) คือใช้เชื้อโรคทั้งตัวที่ตายแล้วหรือเฉพาะส่วนประกอบบางส่วนของเชื้อโรค
4. วัคซีนโปรตีนซับยูนิต (subunit protein) เป็นการใช้โปรตีนบางส่วนของเชื้อ เพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน
นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่าสำหรับวัคซีนที่ตกลงทำสัญญาซื้อกับบริษัท แอสตราเซเนกานั้นเป็นวัคซีนชนิด Viral Vector ส่วนวัคซีนจากบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ที่จะได้รับลอตแรกปลายเดือน ก.พ. นั้น เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีประสิทธิภาพ และ ข้อควรระวังที่ต่างกัน ซึ่งบุคคลากรทางการแพทย์ที่จะทำการให้วัคซีน จะมีขั้นตอนมาตรฐานตามหลักการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุด.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads