ตุลาคม 28, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
มข.โชว์! ผลงานศิลปะประชาชนทั่วไป “ถักเส้นใยทอไออุ่น” 

มข.โชว์! ผลงานศิลปะประชาชนทั่วไป “ถักเส้นใยทอไออุ่น” 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

ถักเส้นใยทอไออุ่น” คืองานแสดงผลงานศิลปะของประชาชนที่ไม่ใช่ศิลปิน แต่เป็นผลงานสะท้อนความผูกพันของคนในครอบครัวเพื่อการเยียวยาดูแลรักษาจิตใจให้กับคนที่รัก สื่อสารจากหัวใจที่แหลกสลาย กลายเป็นงานศิลปะ ปลุกพลังชีวิตด้วยความอบอุ่นจากครอบครัว ถ่ายทอดผ่านแนวคิดศิลปะสร้างสรรค์คือพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกคน

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า จากการเปิดตัวนิทรรศการร่วมสมัยชุด “ถักเส้นใยทอไออุ่น”ซึ่งจัดโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ณ.ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรม โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติไปเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวแสดงความรู้สึกต่อการจัดงาน งานจัดแสดง ณ.ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 8 – 31 มกราคม 2564 ในระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.ทุกวัน

“เมื่อชายวัย 86 ปีที่ต้องพบกับการพรากจากคู่ชีวิตไปอย่างกะทันหัน มันเป็นห้วงเวลาที่ยากต่อการยอมรับกับการสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดจนนำไปสู่สภาวะของการซึมเศร้า บุคลิกภาพเดิมของผู้อาวุโสที่ร่าเริงอารมณ์ดีชอบร้องเพลงและสนุกกับการออกไปพบปะผู้คนได้เปลี่ยนไปเป็นคนพูดน้อยเก็บตัว จนเหมือนตะเกียงที่กำลังจะมอดดับ เป็นเวลาที่ลูกหลานได้กลับมารวมตัวกันเพื่อหาทางออกในการดูแลเยียวยาให้คุณพ่อที่เป็นที่รักของลูกคุณปู่คุณตาที่เป็นที่รักของหลานได้กลับมามีกำลังใจก้าวเดินต่อไปข้างหน้า จนพบว่านอกจากคู่ชีวิตอันเป็นที่รักของท่านแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านเคยใช้เวลาอย่างมีความสุขกับสิ่งนั้นคืองานศิลปะ”

“ถักเส้นใยทอไออุ่น” คืองานแสดงผลงานศิลปะของประชาชนที่ไม่ใช่ศิลปิน แต่เป็นผลงานสะท้อนความผูกพันของคนในครอบครัวเพื่อการเยียวยาดูแลรักษาจิตใจให้กับคนที่รัก เป็นมุมมองใหม่ของการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการระหว่างศิลปะและการศึกษาในสาขาต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่การหล่อหลอมแนวคิดเพื่อการปลูกฝังจิตวิญญาณที่ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมรอบด้านตามแนวคิดด้าน Spiritual ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ กล่าวว่า ถ้าเราตีความว่าหอศิลป์คือที่แสดงงานของศิลปินมันก็จะมีคนแค่ไม่กี่คนที่มาดูงานศิลปะสร้างงานศิลปะ แต่ความจริงแล้วศิลปะมันอยู่ในตัวของทุกคน ยังมีคนที่ทำงานศิลปะแบบไม่ได้เรียนที่จะไปเป็นศิลปิน เราเรียกศิลปะบริสุทธิ์ วันนี้เราเห็นครอบครัวที่บริสุทธิ์ทำงานที่บริสุทธิ์ ผมเชื่อว่างานของพ่อไม่ใช่งานศิลปินระดับโลกระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่อะไร แต่ที่น่าสนใจมันคืองานศิลปะที่เยียวยาชีวิต ผมตั้งใจที่จะให้หอศิลป์เป็นพื้นที่ของทุกคนที่อยากสร้างงานศิลปะหรือมาเสพงานศิลปะเพื่อเก็บเกี่ยวซึมซาบความหมายในแง่มุมที่แตกต่างของศิลปะ คนที่เข้ามาดูอาจไม่ได้อะไรเลยในทางวิชาการแต่เขาจะได้ “ความรัก” จากความเหมือนหรือความต่างจากผลงานที่ถูกนำเสนอและสะท้อนความตั้งใจของเจ้าของผลงาน ถักเส้นใยทอไออุ่น”เราได้เห็นความมานะความตั้งใจความผูกพันของครอบครัว ล้วนเป็นสิ่งดีงาม มันเป็น Spiritual ที่เราอยากเติมเต็มลงไปให้กับทุกคนเพื่อหลอมจิตวิญญาณที่อ่อนโยนนำไปสู่ของความรักความผูกพันและความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคมรอบด้าน

นิทรรศการร่วมสมัยชุด “ถักเส้นใยทอไออุ่น”เป็นการเสนอผลงานจิตรกรรมภาพวาดของครอบครัว “ภักดี” โดยมีผลงาน 30 ชิ้นจากผู้สร้างผลงานประกอบด้วย คุณ สมเกียรติ ภักดี (ปู่และตาของหลาน) อายุ 85 ปีคุณ ปองพล ภักดี(ปลื้ม) หลานปู่ และ คุณ ณัฏฐนิช รวดเร็ว(พลอย) หลานตา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติในการร่วมนำเสนอผลงานจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

นายธัญญา ภักดี บุตรชาย ซึ่งได้เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการเปิดนิทรรศการ ไดให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการนำผลงานของครอบครัวมานำเสนอในครั้งนี้ว่า ต้องขอบคุณ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านได้เปิดโอกาสให้กับครอบครัวด้วยการเสนอให้นำผลงานของพ่อมาจัดแสดงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามนโยบายในการเปิดพื้นที่ศิลปะเพื่อประชาชน

นายธัญญา กล่าวอีกว่าการมาครั้งนี้เราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวที่อาจเป็นแนวทางสำหรับบางคนที่อาจหยิบบางสิ่งไปเพื่อใช้ในช่วงภาวะวิกฤตแบบที่ครอบครัวเราได้เผชิญมา ในภาวะวิกฤตเรามักพึ่งพาปัจจัยภายนอกที่ยิ่งพาเราห่างคนในครอบครัวออกไป เราอยากบอกว่าเวลาเช่นนั้นเราควรหันกับมาคุยกันเพื่อมองหาปัจจัยภายในครอบครัวที่เป็นจุดร่วมที่ทำให้เราย้อนกลับไปในวันที่เรามีความสุขร่วมกัน เพื่อเรียกพลังของพวกเรากลับมา นำไปเยียวยาให้กับคนที่เรารักได้กลับมามีความสุข แม้มันจะทดแทนหรือเยียวยาได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็เป็นทางไปสู่ทางออกที่เราทำได้อย่าทิ้งสิ่งดีๆที่พวกเราทำร่วมกันมาแค่มองหามันให้เจอ อย่างเรื่องราวของครอบครัวเราในวันนี้เราพบว่า

“งานศิลปะ”ซึ่งบางครอบครัวอาจเป็นการท่องเที่ยว ดนตรี หรือสัตว์เลี้ยง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวยึดโยงให้คนในครอบครัวกลับมาคุยกันเยอะขึ้น ตอนนี้คุณพ่อใช้เวลา 2 ปีเขียนงานภาพวาดเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่ในระหว่างเส้นทาง เกิดการสื่อสารพูดคุย ของลูก หลาน กับคุณปู่คุณตามากขึ้น มีการนำสื่อโซเชียลให้ท่านได้มีช่องทางสื่อสารกับคนในครอบครัวและยังสื่อผลงานออกสู่ภายนอก มีคนที่เคยรู้จักท่านรวมทั้งศิษย์ที่ท่านเคยสอนได้เข้ามาทักทาย วันนี้ท่านวาดภาพสมาชิกในครอบครัวและภาพอื่นๆด้วยทักษะที่ท่านเคยมีจากการที่จบการศึกษามาด้านศิลปะเราจึงอยากให้ผลงานเหล่านี้ได้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นและเกิดแรงบันดาลใจในบางสิ่งจากเหตุการณ์ที่อาจเก็บเกี่ยวไปเป็นประโยชน์ได้” นายธัญญา กล่าว

บรรยากาศในงานวันนั้นมีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก ทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมยินดีกับความสำเร็จในการก้าวผ่านวิกฤตของครอบครัว โดยในระหว่างการเปิดงาน คุณ สมเกียรติ ภักดี ได้แสดงการวาดภาพสีน้ำให้กับผู้มาชมงาน มีบุตรหลานมาเล่นดนตรีขับกล่อมด้วยเพลงย้อนยุคร่วมสมัย ยังมีผู้ที่เคารพนับถือมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอย่างอบอุ่น นิทรรศการร่วมสมัยชุด “ถักเส้นใยทอไออุ่น” จัดแสดงณ.ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 8 – 31 มกราคม 2564 ในระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.ทุกวัน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads