พฤศจิกายน 27, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
“รร.กัลยาณวัตร” ขอนแก่น เตรียมจัด100ปี นางฟ้า มินิมาราธอน 2020

“รร.กัลยาณวัตร” ขอนแก่น เตรียมจัด100ปี นางฟ้า มินิมาราธอน 2020

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 พ.ย.2563 ที่ ห้องภูมิปัญญาการศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร เขตเทศบาลนครขอนแก่น น.ส.ลัสดา กองคำ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน กัลยาณวัตร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผอ.รร.กัลยาณวัตร น.ส.อัญรินทร์ รุ่งชัยพานิชย์ ส.ต.ท.สุชาติสุวรรณเลิศ ,นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา และนางไพจิตร แก้วศิริ รอง ผอ.รร.กัลยาณวัตร พระอาจารย์ ดร.ฮอนด้า เท็มโก ,ดร.ประเวศ เทศเรียน,นายลิขิต เพชรผล ,นายสุลักษณ์ มูลจันทร์ ,ร.ต.อ.ชัยวานิช คำละมูล ,ชูไทย วงศ์บุญมี,นางกัญจน์รัตน์ เมืองจันทร์,นางอัจฉรา มนูศิลป์,นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ และนางศุภวรรณ แก้วคำแสน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร นางจงกล ศรีวิไล ผช.ผอ.รร.กัลยาณวัตร นางสุจิน มณีพราย ,นางลดาวัลย์ อุปราเรืองโรจน์,น.ส.สุพรรณี ไชยคำภา,นางวณิดา ทองศรีและน.ส.เอื้องฟ้า ยืนยั่ง ร่วมประชุม

นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผอ.รร.กัลยาณวัตร กล่าวว่าการจัด100ปี นางฟ้า มินิมาราธอน 2020 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จุด

Start/Finish ณโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น Check in 05.30 น.เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมรำลึกถึงการของโรงเรียนครบรอบ 100 ปีและเพื่อจัดหาทุนเพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 100 ปีจังหวัดขอนแก่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ร.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ ,ครูมานพ ดีงาม , หรือโอนเงินได้ที่ ชื่อบัญชี นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา และนางจงกล ศรีวิไลและนายกิติพัฒธ์ เหล่าสุวรรณ เลขที่ 511- 440077 -8 ช่องทางสมัคร 1.สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์(ตั้งแต่บัดนี้ -12 ธันวาคม 2563 2.สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2563 โดยการกรอกข้อมูลในใบสมัครส่งที่ห้องภูมิปัญญาการศึกษาอาคาร 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร

วิ่งFunrun 5.8 กิโลเมตร ชาย8รุ่น หญิง 4รุ่น ค่าสมัคร 350 บาท มีรุ่นต่ำกว่า 15 ปี รุ่น 16-19 ปี 20-29 ปี,30-39 ปี,40-49 ปี,50-59 ปี 60-69 ปีและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตรชาย/หญิง 300 บาท ,วิ่ง Mini MARATHON 11.5 กิโลเมตร รับสมัคร 2,000 ชาย 7 รุ่น หญิง 6 รุ่น มีรุ่นต่ำกว่า 15 ปี รุ่น 16-19 ปี 20-29 ปี,30-39 ปี,40-49 ปี,50-59 ปี 60-69 ปีและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตรชาย/หญิง 300 บาท ค่าสมัคร 400 บาท .

สำหรับรางวัลและของที่ระลึก Mini MARATHON 11.5 กม .1. ผู้ชนะเลิศ overall ชายและหญิงเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 2.ผู้ชนะอันดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุชายและหญิง เงินรางวัล (1,000 800,700,600,500 )ตามลำดับพร้อมด้วยรางวัล Funrun 5.8 กิโลเมตร

1.ผู้ชนะอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ชายและหญิงถ้วยรางวัล

หมายเหตุ****ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทางจะได้รับเหรียญที่ระลึก 100 ปีโรงเรียนกัลยาณวัตร 3,000 คนแรก.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads