ตุลาคม 28, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
งานเข้า “ปธ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น” ฟ้องกลับ ดร.วิศร์ กับพวก ข้อหาแจ้งความเท็จ ศาลไต่สวนแล้วคดีมีมูล

งานเข้า “ปธ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น” ฟ้องกลับ ดร.วิศร์ กับพวก ข้อหาแจ้งความเท็จ ศาลไต่สวนแล้วคดีมีมูล

Header Ads
Header Ads
Header Ads

ศาลจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งประทับฟ้อง ดร.วิศร์ อัครสันติกุล ประธานชมรม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น พร้อมพวกข้อหาหรือฐานความผิด ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ในการยุติธรรม ร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงเงินโบนัสและผิด พรบ.สหกรณ์ฯ หมายนัดให้จำเลยทั้งสองมายื่นคำให้การ และตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 น ตามที่โจทย์แถลงขอ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ต่อกรณี ที่ ศาลจังหวัดขอนแก่น โดยพนักงานรับฟ้องเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 คดีหมายเลขแดงที่ 392/2563และนัดไต่สวนและฟ้อง 17 สิงหา 2563 ในเวลา 09.00 น.ระหว่างนายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ซึ่งเป็นโจทย์ กับนายวิศร์ อัครสันติกุล ที่ 1 อายุ 69 ปี กับนายอุดม สงวนชม ที่ 2 อายุ 61 ปี ซึ่งเป็นจำเลย ข้อหาหรือฐานความผิด ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ในการยุติธรรม ข้าพเจ้านายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ หมายเลขบัตรประชาชน 3 -4600-00589-32-4 โจทย์เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อาชีพรับราชการครู อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 198 หมู่ 18 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัส ไปรษณีย์ 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 061-4586565

ขอยื่นฟ้องนายวิศร์ อัครสันติกุล อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 207 หมู่ 1 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270 หมายเลขบัตรประชาชน 3-4002-00087-78-0 กับนายอุดม สงวนชม อายุ 61 ปี หมายเลขบัตรประชาชน 3-4499-0009-24-0 อยู่บ้านเลขที่ 290 หมู่ 1 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40140 ทั้งคู่เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ ข้อ1.โจทย์ รับราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จังหวัดขอนแก่น (สพป.ขอนแก่น เขต 2 ) และยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด สมัยที่ 57 และสมัยที่ 58 ( ปีพ. ศ. 2561 ถึงปีปัจจุบัน)ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวราชการ และสำเนาประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ชุดที่57และชุดที่ 58 ตาม เอกสารท้ายคำฟ้อง จำเลยทั้ง 2 เป็นอดีตข้าราชการครู และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจํากัด

สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.40 น.นายวิศร์ อัครสันติกุล อายุ 69 ปี ที่อยู่ 207 หมู่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น โทร 089- 710 9984 พร้อมด้วยนายอุดม สงวนชุม อายุ 61 ปี ที่อยู่ 290 หมู่ 1 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาสถานีตำรวจ แจ้งว่าผู้แจ้งกับพวก เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ตรวจสอบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พบว่าได้มี รายการสอบบัญชี ให้กับเงินจำนวน 431,862,070. 43 บาท จากกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดทั้งหมด แต่ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการฯได้ปกปิดไม่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มีการนำกำไรส่วนดังกล่าว ไปปันผลให้แก่สมาชิกออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดทั้งหมด และให้โบนัสแก่ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่จำนวนประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมถือว่ามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไม่มีผลอีกต่อไป ผู้แจ้งได้รับความเสียหาย จึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความ เพื่อจะได้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด ฉ้อโกงทรัพย์และพรบ.สหกรณ์ เหตุเกิดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลากลางวัน

ร.ต.ท.วรพรต อุติลา พนักงานสอบสวนเวร ได้รับร้องทุกข์ไว้แล้ว จะได้ดำเนินการต่อไปต่อมาศาลจังหวัดขอนแก่น ได้มีรายงานกระบวนการพิจารณา สำหรับศาลใช้ คดีหมายเลขดำที่ อ.392/2563 คดีหมายเลขแดงที่

ศาลจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 ความอาญา ระหว่างนายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ กับนายวิศร์ อัครสันติกุล ที่ 1 กับพวก 2 คน จำเลย ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 13.30 น. นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งวันนี้ โจทย์และโจทย์หน้าศาล ส่วนจำเลยทั้งสองไม่มา

ศาลอ่านคำสั่งให้คู่ความที่มาศาลฟังแล้วว่า คดีนี้มีมูล มีคำสั่งประทับฟ้องไว้ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๗๒,๑๗๓ ประกอบการค้า ๘๓ หมายนัดให้จำเลยทั้งสองมายื่นคำให้การ และตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 น ตามที่โจทย์แถลงขอ

หมายเรียกจำเลยทั้งสอง มาให้การในวันเดียวกันกับวันนัด พร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน หรือสอบคำให้การ ให้โจทย์นำส่งหมายในกำหนด7 วัน หากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด จัดการให้ ให้นัด

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ซึ่งเป็นโจทย์ กล่าวว่าข้าพเจ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจพยายามแก้ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พร้อมทั้ง ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของมวลหมู่สมาชิก และมิได้ทุจริตเงินสหกรณ์ฯจึงต่สู้อย่างภาคภูมิใจ มูลเหตุเกิดจากนายวิศร์ และนายอุดม ดำเนินการร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงเงินโบนัสและผิด พรบ.สหกรณ์ฯ ตนเอง จึงได้ดำเนินการ ฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จ ศาลไต่สวนแล้วมีมูล นี้คือการดำเนินการสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่นายวิศร์และนายอุดม นำเรื่องดังกล่าว ออกเผยแพร่ในสื่อทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads