มิถุนายน 20, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
“ดร.อัษฎางค์ ” อดีต ส.ว.ขอนแก่น นำผู้สมัคร ส.อบจ.กลุ่มมหาคร ขอนแก่น ลุยตลาดเขต ทน.ขอนแก่น หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น

“ดร.อัษฎางค์ ” อดีต ส.ว.ขอนแก่น นำผู้สมัคร ส.อบจ.กลุ่มมหาคร ขอนแก่น ลุยตลาดเขต ทน.ขอนแก่น หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดร.อัษฏางค์  แสวงการ ผู้สมัครนายก อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มมหานครขอนแก่นหมายเลข 4 นำและทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่นทั้ง 42 เขต ในนามกลุ่มมหานครขอนแก่น ได้เดินพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ที่บริเวณตลาดบางลำพู และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่ร โดยได้รับการตอบรับจากประชาชน และพ่อค้าแม่ขายในตลาดอย่างอบอุ่น แม้หลายคนยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้ แต่เมื่อได้ทราบ ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และให้การตอบรับผู้สมัครของกลุ่มมหานครขอนแก่น เป็นอย่างดี

ดร.อัษฏางค์  แสวงการ ผู้สมัครนายก อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มมหานครขอนแก่นหมายเลข 4 เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งฯครั้งนี้ ตนยังมีความพร้อมที่จะขันอาสารับใช้ชาวจังหวัดขอนแก่น ถึงเวลาต้องเปลี่ยน ในการสานงานต่อโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมถึงโครงการพัฒนาที่วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีนโยบายหลักสำคัญ นโยบาย (5ส.)กลุ่มมหานครขอนแก่น มีดังนี้

สร้างคน: สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ทํานุบํารุงวัด ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด สร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีประชาธิปไตย

สร้างเมือง: บำรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค คมนาคม ไฟฟ้าจัดการเรื่องน้ำ การจราจรที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายงบประมาณ โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สร้างสุข :ส่งเสริมสถานพยาบาลสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชน คุ้มครองผู้บริโภค จัดสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดการขยะแบบครบวงจร บริหารแบบธรรมาภิบาล สร้างงาน: สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น จัดหางานสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร อุตสาหกรรม คหกรรมในชุมชน ประสานจัดหาตลาด เพื่อจำหน่ายสินค้า สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สร้างเศรษฐกิจ: ส่งเสริมศูนย์การค้าอินโดจีน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและมวลชน พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทุกระดับ ส่งเสริมสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจโดยรวมให้เข้มแข็ง

สำหรับ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ บิ๊กเนมจากแวดวงการศึกษา เคยเป็น ผอ.โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ, อุปนายกโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน, คณะกรรมการสมาชิกคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น, อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจในทางการเมือง เป็นอดีต ส.ว.ขอนแก่น อดีตสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ขอนแก่น ปี 2553 ในนามพรรคเสรีธรรม เป็นต้น

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads