พฤศจิกายน 27, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
โปรเจอใหม่!! “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จับมือ“ตลาดศรีเมืองทอง”และ”ทีโอที” ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า

โปรเจอใหม่!! “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จับมือ“ตลาดศรีเมืองทอง”และ”ทีโอที” ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า

Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27ต.ค.ที่ห้องประชุมคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน วขก.)ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม พัฒนานักศึกษา บุคลากรและองค์กรระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย นายประพันธ์ ยาวระ คณะบดีฯกับ บริษัท ศรีเมืองทอง 2020 จำกัด นำโดย นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บ.ศรีเมืองทอง และ ส่วนงานโครงข่ายข้อมูลดิจิตอล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


นายประพันธ์ ยาวระ คณะบดีคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นกล่าวว่าบันทึกข้อตกลงนี้มีเป้าหมายสร้างความร่วมมือด้านการตลาด นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปัจจัยการผลิต และพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อการกสิกรรมเที่ยงตรง โดยมีกรอบและแนวทางของความร่วมมือที่หน่วยงานทั้งสามจะดำเนินการร่วมกันหลายด้าน ประกอบด้วย


1.ร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน การตลาดผักและผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ร่วมมือในการส่งเสริม สร้างงานวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อการเพาะปลูก ในแนวคิดตลาดนำการผลิตเที่ยงตรง พอเพียงยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต BigData และ AI ตามที่จะพิจารณาร่วมกัน
3. ร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทั้งสาม อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้งานในโครงการความร่วมมือบรรลุเป้าหมาย


“นอกจากนี้เราจะร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เปิดพื้นที่อบรบเชิงปฏิบัติการระยะสั้น เพื่อประกาศนียบัตรตามที่จะพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานทั้งสามในอนาคตตามความเหมาะสมและความพร้อมของสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดผักและผลไม้ ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเราจะเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้าไปช่วยพัฒนา ซึ่งจะมีทางทีโอทีสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วย” นายประพันธ์กล่าว


ด้านนายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดศรีเมืองทอง 2020 จำกัด เจ้าของตลาดกลางผักและผลไม้ขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน กล่าวต่อว่าการลงนาม MOU ครั้งนี้ถือเป็นวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของเมืองไทย โดยความร่วมมือ3 ฝ่ายครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิวัติเกษตรกรรมของประเทศ จากเดิมเกษตรกรไทยเราปลูกพืชผักตามความถนัดตามภาวะฟ้าฝนและไม่สามารถรับประกันได้ว่าเก็บเกี่ยวแล้วจะขายได้หรือไม่หรือขายได้กำไรหรือขาดทุน


นายโกเมศ กล่าวอีกว่าจากผลความร่วมมือครั้งนี้จะได้เทคโนโลยีการปลูกพืชผักผลไม้สมัยใหม่ จะเป็น Smart Farm ที่ควบคุมการเพาะปลูกด้วยระบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งการรดน้ำ การให้ปุ๋ยหรือธาตุสารอาหารต่างๆ
โดยระบบการเพาะปลูกแบบใหม่จะช่วยดึงดูดให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจทำอาชีพการเกษตรมากขึ้น เพราะไม่ต้องตากแดดกรำฝนเหมือนรุ่นพ่อแม่ สามารถเช็คข้อมูลการตลาดได้ล่วงหน้าว่าพืชผักชนิดใดที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคก็ปลูกพืชชนิดนั้น เช็คตลาดและเช็คราคาที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งทางตลาดศรีเมืองทองพร้อมจะให้คำปรึกษาพี่น้องเกษตรกร.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads