พฤษภาคม 16, 2021

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
LINE @mdkku บริการครบ จบในไลน์เดียว Line bot บริการใหม่ของ รพ.ศรีนครินทร์ มข.

LINE @mdkku บริการครบ จบในไลน์เดียว Line bot บริการใหม่ของ รพ.ศรีนครินทร์ มข.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะแพทยศาสตร์ มข.เปิดตัว LINE @MDKKU บริการครบจบในLINEเดียว บริการเพื่อประชาชน
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดตัว LINE @MDKKU บริการครบ จบใน Line เดียว เป็นช่องทางใหม่ในการติดต่อ สื่อสารและเข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อประชาชน


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ บริเวณชัน 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการผ่าน LINE @MDKKU บริการครบจบในLine เดียว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพคณะผู้บริหาร พยาบาล และบุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุลผอ.รพ.ศรีนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันการติตด่อสื่อสานผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและสามารถเข้าถึงการบริการได้ในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาจากมาตรกาiคุมเข้มจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การออกแบบการติดต่อสื่อสารและประสานงานตามาตรการของการเว้นระยะห่าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดทำไลน์ เฉพาะของโรงพยาบาลขึ้น ในชื่อว่า “@MDKKU” ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทั้งในประเทศและต่างประทเศได้เพียงแค่ปลายนิ้วซึ่ง จะมีเมนูการใช้งาน ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังต่อไปนี้

 1. สอบถามห้องตรวจและขอเลื่อนนัด
 2. สอบถามปัญหาสุขภาพ
 3. การให้บริการเปิดสิทธิล่วงหน้า
 4. การบริการส่งยาถึงบ้าน
 5. สอบถามการบริการคลินิกนอกเวลาและจองห้องพิเศษ
 6. สอบถามการบริการของศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
 7. ติดต่อบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต กองทุนวันศรีนคริทร์ และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์
 8. สื่อความรู้สุขภาพ และ
 9. ให้คำปรึกษาและบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
  รศ.นพ.ทรงศักดิ์ กล่าวด้วยว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การ เป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ มีการพัฒนาคุณภาพในการดูแลคนไข้ มีการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศกว่า 20 ศูนย์ภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ยังให้ความสำคัญในเรี่อง การอุทิศเพื่อสังคม Socail Devotion มุ่งเน้นการนำเอาบริการไปสู่ประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มช่องทางการให้บริการทาง LINE @MDKKU นี้ จะทำให้ ผู้เข้ารับการบริการทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย เข้าถึงการบริการต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
  “ขอเชิญชวน แอดไลน์ “LINE @MDKKU” หรือสแกน QR-CODE ไว้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการรับบริการต่างๆจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตอบคำถาม ต่าง ๆ อีกด้วย”รศ.นพ.ทรงศักดิ์ กล่าว.
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads