ตุลาคม 20, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News
รับช่วงต่อ! มณฑลทหารบกที่ 23 จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

รับช่วงต่อ! มณฑลทหารบกที่ 23 จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

Header Ads
Header Ads
Header Ads

มณฑลทหารบกที่ 23 จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ภาพบรรยากาศแห่งเกียรติยศ ความสามัคคี ความรัก และความคิดถึง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในวาระ 1 ตุลาคม 2563 ให้ พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 และ พ.อ. คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 0909 มณฑลทหารบกที่ 23 ได้กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ระหว่าง พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก กับ พล.ต. คณธัช ชนะกาญจน์ โดยจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ทางด้านเอกสาร ณ ภายในสโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร และพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ด้านการบังคับบัญชา ณ ลานหน้าสโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 23 สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 23 และครอบครัวกำลังพล ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

โดยในการนี้ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ได้กล่าวขอบคุณ กำลังพล สมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ และครอบครัว ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วย ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กองทัพบก ด้วยดีตลอดมา และ พลตรี คณธัช ชนะกาญจน์ ได้รับมอบการบังคับบัญชา พร้อมทั้งจะสานต่อภารกิจ และปกครองบังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรมให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ภารกิจของหน่วย และกองทัพบก ตามคติพจน์ของกองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads