ตุลาคม 20, 2020

"ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News
ผู้ว่าฯ ขอนแก่นออกโรงแล้ว สั่งทุกหน่วยแก้ปัญหา “ลำน้ำพองเน่า” มั่นใจเอาอยู่

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นออกโรงแล้ว สั่งทุกหน่วยแก้ปัญหา “ลำน้ำพองเน่า” มั่นใจเอาอยู่

Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลุยตรวจน้ำเน่าตลอดลำน้ำพอง สั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาเต็มที่ รายงานผลทุกชั่วโมง ประเมินการแก้ปัญหารอบแรกใน 5 วัน มั่นใจเอาอยู่ พบน้ำมีกลิ่นและสีดำ ระยะทาง 35 กม. ผ่านเขื่อนหนองหวายไปคุณภาพน้ำปกติ


เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 ต.ค.2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ,และคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษจากทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดที่สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการชลประทานหนองหวาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยคณะได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุด พบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง ในเกณฑ์ปกติ หรือในระดับ PH-6.9ขณะที่การตรวจสอบค่าออกซิเจนในจุดดังกล่าวพบว่าอยู่ในระดับต่ำวัดระดับได้ที่ DO-0.7 ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ได้ออกตักตะกอนที่อยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ รวมทั้งการจัดระบบการผลักดันน้ำ และการติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดระยะทาง 35 กม.


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จุดที่เกิดเหตุจากการวัดระดับน้ำและคุณภาพของน้ำ ที่มีการติดตั้ง 11 จุด ตั้งแต่ประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนถึงบริเวณหน้าฝายของโครงการชลประทานหนองหวาย ซึ่งในช่วงวันที่ 2-3 ต.ค.ที่ผ่านมาพบว่ามีเพียงสถานีตรวจสอบคุณภาพของน้ำ 1 จุดเท่านั้นที่มีค่าออกซิเจนที่ได้ผ่านเกณฑ์ และวันนี้การตรวจวัดของสถานีตรวจวัดทุกจุดนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าฝายของโครงการชลประทานหนองหวายที่จากเดิมค่าออกซิเจนในน้ำ นั้นอยู่ในระดับศูนย์ วันนี้ดีขึ้นที่ระดับ DO-0.7 ขณะที่น้ำที่ปล่อยออกจากโครงการชลประทานหนองหวายออกไปอยู่ในระดับที่ปกติ จึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในช่วงตั้งแต่ประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มาจนถึงพื้นที่กักเก็บน้ำหน้าโครงการชลประทานหนองหวาย เท่านั้น


นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่าในด้านการแก้ไขปัญหาเราทำกันอย่างเต็มที่ ต่อเนื่องและทุกวัน โดยจะต้องมีการรายงานผลของการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกชั่วโมง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นเมื่อเราพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากแก๊สไข่เน่าทีเกิดจากการสะสมของตะกอน สิ่งปฎิกูล รวมทั้งเศษวัชพืชต่างๆจนเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เราจึงต้องนำหลักวิชาการต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยจากนี้ไป 5 วันเราจะมาประเมินผลกันอีกครั้ง”
นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่าพร้อมกันนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำ 3 บานจากทั้งหมด 5 บาน ที่บริเวณโครงการชลประทานหรองหวายเพื่อให้ตะกอนน้ำนั้นลอยออกไป ควบคู่ไปกับการจัดชุดเฉพาะกิจออกตักตะกอนของน้ำ ที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือในการกำจัดต้นตอของปัญหา อย่างไรก็ตามมีสัญญาณที่ดีในเรื่องของระบบประปาที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงกลุ่มผู้เลียงปลาในกระชัง ที่ขณะนี้มีทั้งหมดประมาณ 260 กระชัง ที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำ หรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากคุณภาพของน้ำที่ปล่อยออกจากโครงการชลประทานหนองหวายนั้นวัดคุณภาพน้ำแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติในภาพรวมณภาพน้ำล่าสุดที่สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการชลประทานหนองหวาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยคณะได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุด พบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง ในเกณฑ์ปกติ หรือในระดับ PH-6.9ขณะที่การตรวจสอบค่าออกซิเจนในจุดดังกล่าวพบว่าอยู่ในระดับต่ำวัดระดับได้ที่ DO-0.7 ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ได้ออกตักตะกอนที่อยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ รวมทั้งการจัดระบบการผลักดันน้ำ และการติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดระยะทาง 35 กม.


นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มว่า จุดที่เกิดเหตุจากการวัดระดับน้ำและคุณภาพของน้ำ ที่มีการติดตั้ง 11 จุด ตั้งแต่ประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนถึงบริเวณหน้าฝายของโครงการชลประทานหนองหวาย ซึ่งในช่วงวันที่ 2-3 ต.ค.ที่ผ่านมาพบว่ามีเพียงสถานีตรวจสอบคุณภาพของน้ำ 1 จุดเท่านั้นที่มีค่าออกซิเจนที่ได้ผ่านเกณฑ์ และวันนี้การตรวจวัดของสถานีตรวจวัดทุกจุดนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าฝายของโครงการชลประทานหนองหวายที่จากเดิมค่าออกซิเจนในน้ำ นั้นอยู่ในระดับศูนย์ วันนี้ดีขึ้นที่ระดับ DO-0.7 ขณะที่น้ำที่ปล่อยออกจากโครงการชลประทานหนองหวายออกไปอยู่ในระดับที่ปกติ จึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในช่วงตั้งแต่ประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มาจนถึงพื้นที่กักเก็บน้ำหน้าโครงการชลประทานหนองหวาย เท่านั้นที่มีปัญหา.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads